Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 18 2017

9093 4f6f 500

introvertproblems:

Credit @Thebeehive

April 16 2017

zabkol
Człowiek zawsze jest sam, ze strachu stara się z kimś związać, by pokonać samotność, co - w ostatecznym rozrachunku - nigdy się nie udaje; dlatego należy znaleźć taką osobę, która w twoim towarzystwie poczuje, że była, jest i będzie, od zawsze i na zawsze - samotna; a kiedy dwie takie osoby się spotkają, zjednoczone w rozumieniu samotności, wtedy ogarnia je słodko-gorzkie szczęście, bo wiedzą, że w drugim człowieku znajdują spokój, biorący się z zaakceptowania prawa, którego nie sposób złamać.
— Ignacy Karpowicz
Reposted fromMissMurder MissMurder viafuckofcourse fuckofcourse
Sponsored post
soup-sponsored
 
 
Reposted bynesraitMrCoffetimmoemrocznakatiabananananabananananabanananana
zabkol
When you realize that no one really knows what they are doing and that everyone is doing the best they can according to their own level of consciousness, life gets a lot easier.
— Carl Sagan
Reposted fromczlowiekwchlodni czlowiekwchlodni viaPoranny Poranny
zabkol
0968 a0f3
Reposted fromoutofmyhead outofmyhead
5935 154b 500

fuckreiva:

i was reading through my journal and i found this one page and it broke me

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaciarka ciarka
9561 17d7 500

agent-ward:

ultrafunnypictures:

My friend wrote “tell me your secrets” on a wall about a year ago. She went back yesterday and people actually replied. I wasn’t sure exactly where to post this.

this is so precious

zabkol
zabkol
1058 d00d 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viadrunkwhipster drunkwhipster
zabkol
7579 69ea 500
Reposted fromundertow undertow viadrunkwhipster drunkwhipster
zabkol
(...) bo nie ma na świecie mienia większego niż mieć SIEBIE nawzajem (...).
nie ma lepszego miejsca niż
o b o k . 
— Wojciech Kuczok
Reposted fromtimetolove timetolove viadrunkwhipster drunkwhipster
zabkol
2260 a6fb 500
Reposted fromPoranny Poranny viaciarka ciarka
zabkol
2177 bb2f 500
Reposted fromimpulsivee impulsivee viaperseweracje perseweracje
5640 3d1b
Reposted fromLittleJack LittleJack viaflyleaf flyleaf
zabkol
Odkryłam u siebie wielkie zamiłowanie do utrudniania sobie życia.
— Brian Freeman
zabkol
1789 0bed
Reposted frompalegirls palegirls viaerrortryagain errortryagain
zabkol
0182 6c2b
Reposted fromLittleJack LittleJack viaolewka olewka

April 15 2017

eastafrician:

surround yourself with people that care about your mental health

zabkol
Reposted frombluuu bluuu viazabka zabka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...