Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 12 2017

zabkol
Reposted fromtfu tfu viamirabell mirabell
Sponsored post
soup-sponsored
 
 
Reposted bynesraitMrCoffetimmoemrocznakatiabananananabananananabanananana
zabkol
zabkol
4344 8298
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaalmostlover almostlover

April 10 2017

zabkol
5786 892b 500

jessfink:

A comic I made a while ago about depression.
http://jessfink.com/kwe/?id=189

Reposted fromlordminx lordminx viaciarka ciarka
zabkol
zabkol
Chciałabym być dobra. Nie być dla nikogo zgryzotą. Marzę, żeby moja obecność wpływała kojąco na wszystko i wszystkich. Jest we mnie wiele gniewu, chciałabym się go pozbyć.
— Nosowska
Reposted frombeinthe beinthe viakatastrofo katastrofo
zabkol
3062 8a97
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaretaliate retaliate
zabkol
Reposted fromtfu tfu viaretaliate retaliate

April 09 2017

zabkol
6488 7b58
Reposted frompanimruk panimruk vialissie lissie
zabkol
Potrafimy wytrzymać prawie każdy ból, jeśli możemy żywić nadzieję, że przeminie. Lecz kiedy jesteśmy przekonani, że nie przeminie nigdy, staje się nie do wytrzymania.
— Lucy Maud Montgomery
Reposted fromspokodama spokodama viadepresja depresja
zabkol
Spójrz na własne myśli z pewnego dystansu.
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadepresja depresja
zabkol
zabkol
9012 d045 500
Reposted fromkrzysk krzysk viajanealicejones janealicejones

April 08 2017

7861 6a52
zabkol
2062 08ca
Reposted fromSzczurek Szczurek viachouette chouette
zabkol
4374 f6c2
Reposted fromkarahippie karahippie viaalmostlover almostlover
3134 4445 500

edgeofsensuality:

“Oh gawd, oh gawd!!! Leg cramp!”

Reposted fromamatore amatore viaalmostlover almostlover
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...