Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 15 2017

zabkol
Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, której umiem dokazać ludziom, jeśli ich kocham. "
— Hłasko
Reposted frompassionative passionative viazabka zabka

April 14 2017

zabkol
0849 2ae0
Sponsored post
feedback2020-admin
2073 ee31 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viacynamon cynamon
0140 f440 500

viirgo:

relaxing times, reading art books

Reposted fromLittleJack LittleJack viacynamon cynamon
zabkol
2088 9a30 500
Reposted frompastelina pastelina viacynamon cynamon
zabkol
0186 f0eb
Reposted frommistic mistic viacynamon cynamon
zabkol
zabkol
Z reguły o tej porze leżę w łóżku, czytam książki i czuję, że grzybieję od środka, że co godzinę starzeję się o pięć miesięcy.
— Żulczyk
9018 e732 500

turntolight:

turntolight:

Theo the therapy cat is at it again.

this cat is famous guys

Reposted frommorisukeyaku morisukeyaku viaolewka olewka
zabkol
zabkol
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir
zabkol
0068 6c08
Reposted fromsarazation sarazation viainsanedreamer insanedreamer
zabkol
8214 5256
zabkol
3504 507e 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialissie lissie
zabkol
2419 3d87
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadzisniezasne dzisniezasne
zabkol
Reposted frommefir mefir viadzisniezasne dzisniezasne

April 13 2017

zabkol
4014 41ba 500
Reposted from1985 1985 viakrainakredek krainakredek

April 12 2017

zabkol
1829 76e0 500
Reposted frompiehus piehus viaawaken awaken
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...